Social & Environment

Life & Style

รอยเวลา หัวลำโพงรำลึก: Unfolding Bangkok

ในวาระครบรอบ 126 ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน "Unfolding Bangkok" ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อเรียนรู้และย้อนรอยความเป็นมาของการรถไฟและการก่อสร้างสถานีรถไฟหัวลำโพง ผ่านการแสดง แสง สี เสียง และดนตรี ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การจัดแสดงไฟ THE WALL 2023 : UNFOLDING HUA LAM PHONG มี 3 โซน ซึ่งจะจัดโซนจัดแสดงตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น....