Events

EVENT: SPECIAL FORUM: “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผืนป่าที่ถูกเฉือน?

สิทธิและที่ดินทับซ้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเป็นปัญหาที่คาราคาซังต่อเนื่องมาอย่างยาวนานของประเทศไทย แม้จะมีแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติได้จนถึงปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 39 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2524 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,400,000 ไร่ เป็นอุทยานฯ ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่