Our Forests

SPECIAL REPORT: วิถีชีวิต ไฟป่า และบทเรียนราคาแพง

ไฟป่าและการเผาเพื่อการเกษตรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือปีนี้รุนแรงและสร้างผลกระทบในวงกว้างมากกว่าปีก่อนๆ แต่สำหรับ ป้าเหรียญ ธิมาคำ แล้ว ไฟปีนี้กลับรุนแรงสาหัสที่สุดในชีวิต เมื่อเธอต้องสูญเสียลูกชายซึ่งทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครดับไฟของหมู่บ้าน ในกองเพลิงที่ไล่ลามจากการเผาป่าเผาไร่ของใครสักคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้แม้แต่จะรับรู้ถึงความเศร้าเสียใจของเธอเลย ป้าเหรียญ วัย 73 ปี