Our Forests

รายงานชุดพิเศษ: ฤามรดกโลกในภาวะอันตราย?: เขื่อน, มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ในภาวะอันตราย?

หลังการลงพื้นที่และค้นคว้าเอกสารเป็นเวลาหลายเดือน Bangkok Tribune พบว่า กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงไม่ล้มเลิกหรือระงับโครงการก่อสร้างเขื่อน 7 แห่งในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกร้องขอ ตรงกันข้าม หน่วยงานเหล่านั้นกลับเร่งผลักดันโครงการให้ขั้นตอนต่างๆ รุดหน้าไป ทั้งการปรับแผนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ทั้งการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

SPECIAL REPORT: วิถีชีวิต ไฟป่า และบทเรียนราคาแพง

ไฟป่าและการเผาเพื่อการเกษตรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือปีนี้รุนแรงและสร้างผลกระทบในวงกว้างมากกว่าปีก่อนๆ แต่สำหรับ ป้าเหรียญ ธิมาคำ แล้ว ไฟปีนี้กลับรุนแรงสาหัสที่สุดในชีวิต เมื่อเธอต้องสูญเสียลูกชายซึ่งทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครดับไฟของหมู่บ้าน ในกองเพลิงที่ไล่ลามจากการเผาป่าเผาไร่ของใครสักคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้แม้แต่จะรับรู้ถึงความเศร้าเสียใจของเธอเลย ป้าเหรียญ วัย 73 ปี