Top News

POINT OF VIEW: รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในความฝัน

ท่ามกลางสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่ลุล่วงและข่าวนักการเมืองแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงหลักๆ ก็มีข่าวรายชื่อของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงขนาดเล็ก เกรดซี โดยมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ เพียงตำแหน่งเดียว แต่เป็นกระทรวงที่มีความหมายอย่างยิ่งต่ออนาคตของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ  กระผมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับวงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยตรง ทั้งในฐานะอาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบุคคลากรด้านป่าไม้และสัตว์ป่าหลักให้กับประเทศ และอดีตผู้บริหารองค์กรเอกชนด้านอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของประเทศในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ขอร่วมแสดงความเห็นและความฝันถึงคุณลักษณะและความคาดหวังของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติ ดังนี้ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพฯ ต้องเห็นคุณค่าความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: คุณสมบัติข้อนี้

หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน SDGs in the New Politics

ประเด็นเนื้อหาถอดความและเรียบเรียงจากเวทีเสวนา SDGs หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (SDGs in the New Politics) โดยความร่วมมือของสำนักข่าว Bangkok Tribune, Decode.plus, SDG Move, และ

SPECIAL REPORT: วิถีชีวิต ไฟป่า และบทเรียนราคาแพง

ไฟป่าและการเผาเพื่อการเกษตรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือปีนี้รุนแรงและสร้างผลกระทบในวงกว้างมากกว่าปีก่อนๆ แต่สำหรับ ป้าเหรียญ ธิมาคำ แล้ว ไฟปีนี้กลับรุนแรงสาหัสที่สุดในชีวิต เมื่อเธอต้องสูญเสียลูกชายซึ่งทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครดับไฟของหมู่บ้าน ในกองเพลิงที่ไล่ลามจากการเผาป่าเผาไร่ของใครสักคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้แม้แต่จะรับรู้ถึงความเศร้าเสียใจของเธอเลย ป้าเหรียญ วัย 73 ปี

อนาคตของ SDGs กับ 7 ประเด็นท้าทายที่ไม่ปรากฏในนโยบายพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

รอบสองเดือนที่ผ่านมาคงไม่มีประเด็นใดอยู่ในวงความสนใจและมีผลต่อทิศทางของสังคมไทยมากไปกว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลายฝ่ายต่างจับตามองว่านโยบายไทยภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดใหม่จะนำพาประเทศไปสู่ทิศทางใด ในแวดวง SDGs เรามักได้ยินข้อคำถามที่ว่า “หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่แล้ว SDGs จะหายไปหรือไม่?, SDG Move วิเคราะห์ ในทางหลักการ SDGs เป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นไว้ต่อสหประชาชาติ