Top News

เขื่อนปากแบง: เหตุผลในการคัดค้านจากผู้คนริมฝั่งโขง

หลังรับทราบการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เขื่อนปากแบงในการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงกรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ จ.เชียงราย, นิวัฒน์ ร้อยแก้ว หรือ “ครูตี๋” ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของและเจ้าของรางวัล

เทศกาลสมโภชพระเขี้ยวแก้ว: ค่ำคืนแห่งศรัทธา แสงคบไฟ และท่วงทำนองโบราณ I KANDY ESALA PERAHERA

ตำนานเก่าก่อนกล่าวถึง พระเขี้ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า คือสิ่งล้ำค่าและศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินศรีลังกา หากผู้ใดได้ครอบครองก็จะได้สิทธิอันชอบธรรมในการปกครองแผ่นดิน  เชื่อกันว่า พระเขี้ยวแก้ว ได้ประดิษฐานอยู่ที่เกาะศรีลังกามาเป็นเวลากว่า 1,700 ปีแล้ว เป็นของคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้อย่างดีที่วัดศรีทัลฒามัลลิกาวรวิหาร(Sri Dalada Maligawa | The

“เสียงจากภาพ” (Photovoice) โดยสามัญชนคนธรรมดาริมแม่น้ำโขง

ชุมชนริมแม่น้ำโขงที่กำลังจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขง กำลังประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัย “เสียงจากภาพ” เพื่อถ่ายทอดมุมมอง ตัวตน อัตลักษณ์​ โลกทัศน์ อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ ความเป็นอยู่ ความต้องการ และความใฝ่ฝัน ผ่านภาพและเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพที่ผลิตสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้มีอำนาจและมุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงในอนาคต “เสียงจากภาพ”