การทำละหมาดตะรอเวียะห์ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี Photo: Sayan Chuenudomsavad

IN PICTURES: ตะรอเวียะห์ ณ เดือนรอมฎอน

ตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นวันเริ่มต้นที่ชาวมุสลิมจะถือศีลอด ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือน

การถือศีลอด เป็นกระบวนการฝึกฝนจิตใจของชาวมุสลิม โดยแก่นสาระสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน คือการได้ตระหนักถึงความยากลำบาก การเรียนรู้อุปสรรคต่างๆ การอดกลั้นต่อความทุกข์ยาก และการขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีสติ อดทนต่อสิ่งเร้า เพื่อนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันและหน้าที่การงาน

ที่มัสยิดกรือเซะ หนึ่งในศาสนาสถานที่มีความสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงเดือนรอมฎอนเต็มไปด้วยชาวมุสลิม ทั้งจากในพื้นที่บ้านกรือเซะ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานีเอง และจากพื้นที่อื่นๆ ทั้งจากจังหวัดรอบๆ ปัตตานี กรุงเทพฯ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ได้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจกันอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากการทำละหมาดในช่วงเวลาปกติแล้ว การทำละหมาดตะรอเวียะห์หรือการละหมาดยามค่ำคืนที่ผู้ศรัทธาปฏิบัติตลอดช่วงเดือนรอมฎอน ก็ทำให้มัสยิดอันเก่าแก่หลายร้อยปีแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยความขรึมขลังในช่วงเวลาค่ำคืน ซึ่งตลอดเดือนรอมฎอนจะมีชาวมุสลิมเข้าร่วมละหมาดตะรอเวียะห์นับหลายร้อยคนในแต่ละคืน สะท้อนถึงพลังศรัทธาตามวิถีอิสลาม

การทำละหมาดตะรอเวียะห์ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดตะรอเวียะห์ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดตะรอเวียะห์ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดเดือนรอมฎอน มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดเดือนรอมฎอน มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดเดือนรอมฎอน มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดเดือนรอมฎอน มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดเดือนรอมฎอน มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดเดือนรอมฎอน มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
ชาวมุสลิมจากที่ต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
ชาวมุสลิมจากที่ต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดตะรอเวียะห์ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดตะรอเวียะห์ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad
การทำละหมาดตะรอเวียะห์ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
Photo: Sayan Chuenudomsavad