Perspectives

การประชุมรับฟังความเห็นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล (ครั้งที่ 2)

การประชุมรับฟังความเห็นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล (ครั้งที่ 2) โดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ กรมชลประทาน วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นความพยายามหาทางออกในความเห็นที่ยังแตกต่างกันอีกครั้งของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลักดันโครงการ ไปจนถึงผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เมื่อวันที่

“จากทับลานถึงเขาใหญ่”, ผืนป่าที่ถูกเฉือน?

ประเด็นเนื้อหาถอดความและเรียบเรียงจากเวทีเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผืนป่าที่ถูกเฉือน? ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม SEA

FB LIVE RECORDING: SPECIAL FORUM: “จากทับลานถึงเขาใหญ่”, ผืนป่าที่ถูกเฉือน?

สิทธิและที่ดินทับซ้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเป็นปัญหาที่คาราคาซังต่อเนื่องมาอย่างยาวนานของประเทศไทย แม้จะมีแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติได้จนถึงปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 39 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2524 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,400,000 ไร่ เป็นอุทยานฯ ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่

COP28 และเส้นทางสู่อนาคต I COP28 and the Way Forward

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่นยืนและเป็นธรรม ร่วมวิเคราะห์ผลการเจรจาฯ COP28 และนัยสำคัญต่อนโยบายของประเทศไทยส่งท้ายปีในเวทีเสวนา Dialogue Forum 6 l Year 4: COP28 และเส้นทางสู่อนาคต (COP28 and the

วิเคราะห์ข้อท้าทายการเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP 28 I Thorny Issues at COP28

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่นยืนและเป็นธรรม ร่วมวิเคราะห์ข้อท้าทายในการเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP28 ที่กำลังจัดขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในเวทีเสวนา Dialogue Forum 5 l Year 4:

ถอดบทเรียนวิกฤติ PM2.5 และอนาคตอากาศสะอาดของประเทศไทย I The Lessons Learned from PM2.5 and Right to Clean Air

ประเด็นเนื้อหาถอดความและเรียบเรียงจากเวทีเสวนา Dialogue Forum 4 l Year 4: ถอดบทเรียนวิกฤติ PM2.5 และอนาคตอากาศสะอาดของประเทศไทย I (The Lessons Learned from PM2.5 and Right

เขื่อนปากแบง: เหตุผลในการคัดค้านจากผู้คนริมฝั่งโขง

หลังรับทราบการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เขื่อนปากแบงในการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงกรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ จ.เชียงราย, นิวัฒน์ ร้อยแก้ว หรือ “ครูตี๋” ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของและเจ้าของรางวัล

“เสียงจากภาพ” (Photovoice) โดยสามัญชนคนธรรมดาริมแม่น้ำโขง

ชุมชนริมแม่น้ำโขงที่กำลังจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขง กำลังประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัย “เสียงจากภาพ” เพื่อถ่ายทอดมุมมอง ตัวตน อัตลักษณ์​ โลกทัศน์ อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ ความเป็นอยู่ ความต้องการ และความใฝ่ฝัน ผ่านภาพและเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพที่ผลิตสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้มีอำนาจและมุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงในอนาคต “เสียงจากภาพ”

นโยบายสิ่งแวดล้อมในบริบทการเมืองใหม่ I Environmental Policies in the New Politics

ประเด็นเนื้อหาถอดความและเรียบเรียงจากเวทีเสวนา Dialogue Forum 1 l Year 4: นโยบายสิ่งแวดล้อมในบริบทการเมืองใหม่ (Environmental Policies and Challenges in the New

POINT OF VIEW: รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในความฝัน

ท่ามกลางสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่ลุล่วงและข่าวนักการเมืองแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงหลักๆ ก็มีข่าวรายชื่อของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงขนาดเล็ก เกรดซี โดยมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ เพียงตำแหน่งเดียว แต่เป็นกระทรวงที่มีความหมายอย่างยิ่งต่ออนาคตของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ กระผมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับวงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยตรง ทั้งในฐานะอาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบุคคลากรด้านป่าไม้และสัตว์ป่าหลักให้กับประเทศ และอดีตผู้บริหารองค์กรเอกชนด้านอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของประเทศในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ขอร่วมแสดงความเห็นและความฝันถึงคุณลักษณะและความคาดหวังของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติ ดังนี้ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพฯ