Pak Beng dam

เขื่อนปากแบง: เหตุผลในการคัดค้านจากผู้คนริมฝั่งโขง

หลังรับทราบการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เขื่อนปากแบงในการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงกรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ จ.เชียงราย, นิวัฒน์ ร้อยแก้ว หรือ “ครูตี๋” ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของและเจ้าของรางวัล